Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, ενημερώνουν μαθητές, γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία Κομοτηνής (15ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, 5ο Πειραματικό Γυμνάσιο, και 3ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο):

  • Από το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην πόλη της Κομοτηνής Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Σε όλη τη χώρα λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020, 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, και από το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργούν 120. Λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πρότυπο ή/και Πειραματικό σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Κομοτηνής θα έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα ποιοτικό, αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλα τα σχολεία της πόλης και γενικότερα σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
  • Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.
  • Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, και στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου, Κομοτηνής, θα πρέπει, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της κλήρωσης, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στον σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/services/pps/ έως τις 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.

Γνωστοποιείται επιπλέον, ότι:

α) Οι απόφοιτοι του 15ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Κομοτηνής εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του 5ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, εφόσον το επιθυμούν.

β) Οι απόφοιτοι του 5ου Πειραματικού Γυμνασίου Κομοτηνής εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του 3ου Πειραματικού Λυκείου Κομοτηνής, εφόσον το επιθυμούν.

  • Τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης και βαθμίδα, καθώς και τη μεταξύ τους διασύνδεση, μπορούν ι ενδιαφερόμενοι να βρουν στον σύνδεσμο https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=10899
  • Πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις στην εισαγωγική τάξη κάθε Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον σύνδεσμο https://depps.minedu.gov.gr/?p=10996