Υπογράφηκε σήμερα το πρωί στο Γραφείο του Δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη, η σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρίας “Π.Β. Αριαντσής”, πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Αριαντσή, παρουσία του Αντιδήμαρχου Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δημήτρη Καρασταύρου και της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, Δέσποινας Πάσσου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.340.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και έχει χρονικό ορίζοντα περαίωσης τους δέκα μήνες. Η δε χρηματοδότησή του προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Οι εργασίες βελτίωσης της βατότητας αγροτικών οδών στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής αφορούν σε αγροτικές οδούς στην περιοχή του οικισμού Κοσμίου, μήκους 4,4 χλμ, και στην περιοχή των Δημοτικών Σφαγείων, μήκους 2,2 χλμ.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για να επιτευχθεί η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη κα ταχύτερη πρόσβαση των μηχανημάτων, καθώς επίσης η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη εργολαβία είναι μέρος ενός συνόλου παρεμβάσεων που δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή αναφορικά με τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

0692ff8e dsc04240 d2f68837 dsc04245