Δημ. Χαρίτου: Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης δεν δεσμεύεται για ένταξη των επενδυτικών σχεδίων αγροτών στον Αναπτυξιακό Νόμο

«Καλώ την κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική βούληση και να εντάξει τα επενδυτικά σχέδια του  κλάδου των αροτραίων καλλιεργειών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές, αφού αυτός αποτελεί ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής, στηρίζει την τοπική οικονομία και συγκρατεί τον κόσμο στην ύπαιθρο».
ΧΑΡΙΤΟΥ-ΑΔΩΝΙΣ 1

Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Δημήτρης Χαρίτου, με ερώτηση που είχε καταθέσει στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ζητούσε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, των επενδυτικών σχεδίων αροτραίων καλλιεργειών αγροτών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, που είχαν απορριφθεί με την αιτιολογία ότι δεν τεκμηριώνεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου.

Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρει ότι οι Διοικήσεις των αιρετών Περιφερειών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του νόμου 4399/2016 όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για αυτού του ύψους προϋπολογισμού των σχεδίων. Γνωστοποιεί ότι το Υπουργείο αρκείται να παρέχει απλώς διευκρινίσεις με την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή του νόμου, χωρίς ουσιαστικά να αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα επενδυτικά σχέδια αγροτών στην ΑΜ-Θ.

Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, με πολλές δεκάδες επενδυτικά σχέδια να βρίσκονται στον “αέρα” στην περιφέρεια και τους παραγωγούς σε αναβρασμό,  ο υπουργός αφήνει να εννοηθεί ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί σε Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας. Προκειμένου, όπως ο ίδιος αναφέρει, να υπάρχει η κατά το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση σε ζητήματα επενδυτικών σχεδίων που εμφανίζουν όμοια χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ο βουλευτής κ. Χαρίτου, με αφορμή την απάντησή του υπουργού που αποφεύγει να δεσμευθεί συγκεκριμένα, δήλωσε: «Καλώ την κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική βούληση και να εντάξει τα επενδυτικά σχέδια του  κλάδου των αροτραίων καλλιεργειών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές, αφού αυτός αποτελεί ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής, στηρίζει την τοπική οικονομία και συγκρατεί τον κόσμο στην ύπαιθρο».

Δημ. Χαρίτου: Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης δεν δεσμεύεται για ένταξη των επενδυτικών σχεδίων αγροτών στον Αναπτυξιακό ΝόμοΗ απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη:

“Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας π.χ. πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών κ.λπ. είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια και να τύχουν κρατικών ενισχύσεων με την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούσαν τα τιθέμενα κριτήρια του θεσμικού πλαισίου. Ο έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των όρων ένταξης στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 πραγματοποιείτο κατά το αρχικό στάδιο αξιολόγησης και έκδοσης των εγκριτικών διοικητικών πράξεων, όπου μεταξύ άλλων κρινόταν η επιλεξιμότητα έκαστου επενδυτικού σχεδίου κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόμενων στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το επενδυτικό σχέδιο είναι ολοκληρωμένο και εμπίπτει τουλάχιστον σε μία περίπτωση αρχικής επένδυσης βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της οικείας απόφασης προκήρυξης.

Στο άρθρο 13 του νόμου 4399/2016 ορίζονται οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των διαδικασιών παραλαβής, αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων. Η διάκριση γίνεται με βάση το ύψος και τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και αξιοποιούνται οι υφιστάμενες δομές των Περιφερειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης). Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας,

β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας και Θράκης),

γ. στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Περαιτέρω, στο άρθρο 14, παρ. 3 του ιδίου νόμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου των επενδυτικών σχεδίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ως εξής:

α. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου.

β. Ο Υπουργός Εσωτερικών για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ. Οι Περιφερειάρχες για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών.

Οι ως άνω αναφερόμενοι φορείς υποδοχείς είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης (άρθρο 18), την έκδοση αποφάσεων τροποποίησης (άρθρο 17), την παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 22) καθώς και την επιβολή κυρώσεων και την ανάκληση των αποφάσεων υπαγωγής (άρθρο 23).

Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι Διοικήσεις των Περιφερειών της χώρας, έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του νόμου 4399/2016, όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες των. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχοντας την πρωτοβουλία και την ευθύνη της δημιουργίας του θεσμικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου, παρέχει διευκρινίσεις με την έκδοση εγκυκλίων, την έκδοση διοικητικών εγγράφων και γενικότερα τη συνδρομή του στις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των νόμου, χωρίς πάντως να αναιρείται η αποδιδόμενη αρμοδιότητα, όπως προσδιορίζεται στις προαναφερόμενες νομικές διατάξεις, ως προς την εξέταση της κάθε ατομικής περίπτωσης.

Οι εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι θεσμοθετούν καθεστώτα με τα οποία παρέχονται κυρίως περιφερειακές ενισχύσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις, σε εφαρμογή του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, (άρθρο 14) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) προβλέπουν και τη δυνατότητα συμπερίληψης επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με το οικείους κανόνες της Ε.Ε. (Κανονισμός 702/2014 της Επιτροπής κ.λπ), αλλά και στη βάση των προδιαγραφών, των προϋποθέσεων και των όρων που τίθενται για το σύνολο των ενισχυόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων π.χ. δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας κ.λπ.

Εντός του πλαισίου αυτού θα πρέπει να εξετάζονται και τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα που λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συχνά αναδεικνύονται ερμηνευτικά ζητήματα και διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιμετώπισής των μεταξύ των φορέων εφαρμογής.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσδίδοντας αυξημένη σημασία στην υποστήριξη του σημαντικού αυτού τομέα της ελληνικής οικονομίας, για τον οποίο άλλωστε εισηγήθηκε και τη θέσπιση ειδικού διακριτού καθεστώτος στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 (Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια) θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει πολλά από τα τιθέμενα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί σε Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας προκειμένου να υπάρχει η κατά το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση σε ζητήματα επενδυτικών σχεδίων που εμφανίζουν όμοια χαρακτηριστικά”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood