Στο θερινό ωράριο μπαίνουμε από την Κυριακή 27 Μαρτίου, οπότε και αλλάζει η ώρα.

Συγκεκριμένα, από το πρωί της Κυριακής 27 Μαρτίου 2022, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας το μέτρο της θερινής ώρας.

Έτσι, στις 03:00 το πρωί οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή στις 04:00, με τη μέρα να «μεγαλώνει».