Ο Δήμος Κομοτηνής είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το “Πράσινο Ταμείο” για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Κομοτηνής με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας, και αποτελεί «συμμόρφωση» με τις τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Στην παρούσα φάση εκπονείται το “Στάδιο Ι” του ΣΒΑΚ, το οποίο σαν σκοπό έχει μεταξύ άλλων την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης που θα προκύψουν από πρωτογενή έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Εταιρεία Μελετών “CONSORTIS” ως ανάδοχο–μελετητικό γραφείο, θα πραγματοποιήσει έρευνες πεδίου στην πόλη της Κομοτηνής κατά τη χρονική περίοδο 23/03/2022–15/04/2022.   

Οι έρευνες πεδίου περιλαμβάνουν:

  • Κυκλοφοριακές μετρήσεις φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας σε επιλεγμένους κόμβους και διατομές. 
  • Μετρήσεις προσφοράς/ζήτησης, εναλλαγής στάθμευσης, και μεταμεσονύκτιας συσσώρευσης.
  • Μετρήσεις ροών πεζών και ποδηλάτων.
  • Μετρήσεις πλήρωσης οχημάτων.
  • Έρευνες προέλευσης–προορισμού με τη μορφή συνεντεύξεων πολιτών σε κεντρικά σημεία της πόλης.
  • Έρευνες παρά την οδό με τη μορφή συνεντεύξεων μερικών δευτερολέπτων από οδηγούς οχημάτων κατά την αναμονή τους σε φωτεινούς σηματοδότες κατά τη διάρκεια της κόκκινης ένδειξης στις εισόδους-εξόδους της πόλης.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση των κυκλοφοριακών μετρήσεων, σε καμία περίπτωση δεν θα παρεμποδιστεί η διερχόμενη κυκλοφορία.

Καλούνται λοιπόν οι οδηγοί με τη συνεργασία τους να διευκολύνουν τις εργασίες της έρευνας, καθώς με τη συμμετοχή τους θα συμβάλουν στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης και στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να υποστηρίξουν την αρτιότητα του εν λόγω Σχεδίου.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ του Δήμου Κομοτηνής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://svak.komotini.gr/

(Φωτογραφία: Σάκης Σεραφίδης)