Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Αντώνης Γραβάνης, ορίστηκε Πρόεδρος της νεοσύστατης Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τον Αναπτυξιακό Νόμο και τα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Ο ίδιος, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Μασούτη και τα μέλη της Δ.Ε. “για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου”, τονίζει:
Η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, και το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να σχεδιάζονται με στόχο τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερης βαρύτητας η απόφαση της ΚΕΕΕ για τη δημιουργία αυτής της επιτροπής, που συντεταγμένα θα διεκδικεί, θα γνωμοδοτεί και θα παρεμβαίνει εκπροσωπώντας τα Επιμελητήρια και της επιχειρήσεις όλης της χώρας”.
9e302e49 276108636 10223236952687007 2666107201815995191 n