Υποδομή δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (WiFi), εγκαταστάθηκε σε οκτώ σημεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, και συγκεκριμένα:

  • στην πλατεία Δημαρχείου Σαπών – ΚΤΕΛ Σαπών,
  • στις Υπηρεσίες Δήμου Σαπών και ΚΕΠ Δήμου Σαπών (πρώην κτίριο Δ.Ο.Υ. Σαπών),
  • στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών – Δημοτικό Πάρκο Σαπών,
  • στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά Σαπών,
  • στο υπαίθριο θέατρο Σαπών,
  • στο δημοτικό κατάστημα και στην πλατεία της Ξυλαγανής,
  • στην πλατεία της Μαρώνειας, και
  • στο δημοτικό κατάστημα – Συνεδριακό Κέντρο Μαρώνειας

Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα WiFi4EU, και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, πρόκειται για “μια διαδικασία που θα συνεχιστεί με την επέκταση του δικτύου και σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών”.