ΚΙΝΑΛ: «Με Δελτία Τύπου δεν θα ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης»

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, Αντωνία Αντωνίου, Γιώργος Αρβανιτίδης, Απόστολος Πάνας και Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, σχετικά με την επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.
ΙΛΧΑΝ-ΒΟΥΛΗ-3-Αντίγραφο

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, Αντωνία Αντωνίου, Γιώργος Αρβανιτίδης, Απόστολος Πάνας και Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, σχετικά με την επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Οι βουλευτές σημειώνουν πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντί να δίνει σαφή στοιχεία για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης επιμένει να πανηγυρίζει με την αξιοποίηση αποσπασματικών στατιστικών στοιχείων, αποκρύπτοντας την ίδια στιγμή πως κατά την τρέχουσα κυβερνητική περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί καμία μείζονα επένδυση σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών.

Με την ερώτηση επισημαίνεται πως οι δείκτες προόδου της ψηφιακής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με όρους αποσπασματικότητας, επικοινωνίας και εντυπωσιασμού αλλά επιβάλλεται να μετρούν – αξιολογούν την πορεία υλοποίησης της συνολικής στρατηγικής και των επί μέρους έργων. Παράλληλα, πρέπει να συνδέονται με την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της γραφειοκρατίας ειδικά μέσω της απλούστευσης διαδικασιών και κατάργησης απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η Ερώτηση και το Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων

“Θέμα: Κυβερνητική επικοινωνιακή διαχείριση της εθνικής προσπάθειας για ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Κάθε Έλληνας πολίτης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αξιοποιώντας κρατικές ψηφιακές υπηρεσίες γλίτωσε το 2021, 60 επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο αριθμός των 60 επισκέψεων προέκυψε διαιρώντας τον αριθμό των 567 εκατομμυρίων ψηφιακών συναλλαγών (που πραγματοποιήθηκαν το 2021) με τον πληθυσμό της χώρας.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις 567 εκ. συναλλαγές αθροίζονται 269.631.871  ψηφιακές υπηρεσίες (μέσω ταυτοποίησης με χρήση κωδικών Taxisnet ή web banking), και 297.331.109 κλήσεις διαλειτουργικότητας.

Κατά την περίοδο της πανδημίας οι πολίτες «υποχρεώθηκαν» να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων, ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν και να εκδώσουν τα σχετικά πιστοποιητικά καθώς και για να δηλώσουν τα αποτελέσματα της αυτοδιάγνωσης (self test). 

Παράλληλα, μια σειρά δημόσιων υπηρεσιών, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εγκαινίασε την πρακτική του ηλεκτρονικού ραντεβού ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις υπηρεσίες για υγειονομικούς λόγους. Την ίδια περίοδο, για τους ίδιους λόγους, μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων υποχρεωτικά ακολούθησε την τηλεργασία.

Από την άλλη πλευρά, η διαλειτουργικότητα δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων, αφορά συνήθως τον έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον διοικούμενο ή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάποιων άλλων σε μια εσωτερική διοικητική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα κι αν ο διοικούμενος «δεν γλιτώνει επισκέψεις», επιτυγχάνεται αύξηση της ταχύτητας και της εν γένει αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του πολίτη, της διαφάνειας και καταπολεμείται η διαφθορά.

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια πως η φράση «οι Έλληνες γλίτωσαν τουλάχιστον 60 επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες το 2021» είναι τουλάχιστον υπερβολική.

Η επικοινωνιακή αξιοποίηση αποσπασματικών στατιστικών αποκρύπτει την ουσία και την πραγματική αποτελεσματικότητα διοικητικής απόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα των διοικουμένων. Αποτελεί φενάκη που, πέρα από την μικροκομματική χρήση της, καθίσταται ανασχετικός παράγοντας όσον αφορά τον απαραίτητο σχεδιασμό για την οργάνωση ενός πραγματικά σύγχρονου και αποτελεσματικού ψηφιακού κράτους που να παρακολουθεί και να αξιοποιεί τις τεχνολογίες αιχμής.  

Κατά την τρέχουσα κυβερνητική περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί καμία μείζονα επένδυση σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειονότητα των νέων εφαρμογών – υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες στηρίζεται στις υποδομές που δημιουργήθηκαν μέχρι τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (TAXISNET, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση κλπ).

Οι δείκτες προόδου της ψηφιακής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με όρους αποσπασματικότητας, επικοινωνίας και εντυπωσιασμού αλλά να μετρούν – αξιολογούν την πορεία υλοποίησης της συνολικής στρατηγικής και των επί μέρους έργων. Δεν μπορεί παρά να συνδέονται με την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της γραφειοκρατίας ειδικά μέσω της απλούστευσης διαδικασιών και κατάργησης απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Επειδή η ψηφιακή μεταρρύθμιση αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και την ανάπτυξη της χώρας.

Επειδή η χρήση ψηφιακών εφαρμογών και η διαλειτουργικότητα αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την μεταρρύθμιση στις διαδικασίες του δημοσίου.

Επειδή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα καμία μείζονα προσπάθεια απλούστευσης των υφιστάμενων διαδικασιών και ουσιαστικής μείωσης της γραφειοκρατίας.

Επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στοιχεία, στην σχετική ιστοσελίδα, για την πορεία υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Ποιες διοικητικές υπηρεσίες αφορούν τα στοιχεία για τις 567 εκ ψηφιακές συναλλαγές και κλήσεις διαλειτουργικότητας που, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν το 2021; Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία.
  2. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό ικανοποίησης των αιτημάτων των διοικουμένων που υποβλήθηκαν ψηφιακά; Να δοθούν στοιχεία ανά Υπουργείο.
  3. Ποια είναι η πορεία ωρίμανσης – υλοποίησης των σχετικών έργων στους τομείς των Οριζόντιων Παρεμβάσεων, Υποδομών και Ψηφιακού Κράτους που προβλέπει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού; Αναφέρετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση και το μέσο χρηματοδότησης για κάθε έργο”.
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood