Εγκρίθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής “Erasmus+ KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learnersμand staff in school education” με τίτλο «Οπτικοακουστικά μέσα και καλλωπιστικά φυτά που απαιτούν λιγότερο νερό» και με συνεργαζόμενο σχολείο το Institut Pineda de Mar της Ισπανίας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εντάξει μαθητές με μειωμένα κίνητρα καθώς και μαθησιακές δυσκολίες, σε δραστηριότητες μέσω των οποίων θα βελτιωθούν όσον αφορά στα κίνητρα, στην αυτοπεποίθηση και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: α) οπτικοακουστικά μέσα, και β) δημιουργία και μελέτη μοσχευμάτων των καλλωπιστικών φυτών που απαιτούν λιγότερο νερό.

Πρόγραμμα Erasmus για το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής με θέμα «Οπτικοακουστικά μέσα και καλλωπιστικά φυτά που απαιτούν λιγότερο νερό»Οι τρεις βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Αναζήτηση ποικιλιών καλλωπιστικών φυτών που χρειάζονται λιγότερο νερό για να αναπτυχθούν ως τρόπο μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 2. Αύξηση των μαθησιακών κινήτρων των μαθητών που είναι επιρρεπείς σε σχολική διαρροή και κατά συνέπεια μείωση του αριθμού των μαθητών που διακόπτουν πρόωρα το σχολείο.
 3. Βελτίωση των γλωσσικών, επιστημονικών-τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και ανάπτυξη ηπίων δεξιοτήτων.

Πρόγραμμα Erasmus για το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής με θέμα «Οπτικοακουστικά μέσα και καλλωπιστικά φυτά που απαιτούν λιγότερο νερό»Δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν:

 1. Μελέτη τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τα οπτικοακουστικά μέσα και τον τρόπο εγγραφής και επεξεργασίας.
 2. Μελέτη ενδημικών ξηρόφυτων και μοσχευμάτων.
 3. Συλλογή δεδομένων σχετικών με την κατανάλωση νερού και επεξεργασία αυτών.
 4. Προτάσεις βελτίωσης τελικού προϊόντος.
 5. Εκπαιδευτικές εκδρομές φυσικές (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες) ή και εικονικές, με στόχο τη γνωριμία με τη βιοποικιλότητα.
 6. Καταγραφή των δραστηριοτήτων μέσω βίντεο και επεξεργασία αυτών.
 7. Δημιουργία ανοιχτού ιστολογίου, έργου e-twinning, ομάδας σε κοινωνικό δίκτυο.
 8. Δημιουργία ανοιχτού e-class μαθήματος στο οποίο θα αναρτηθούν διαλέξεις και φύλλων εργασίας για την επεξεργασία των οπτικοακουστικών μέσων και στο οποίο θα έχουν δικαίωμα εγγραφής όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 9. Παραγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στα μαθήματα της Πληροφορικής και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις ενότητες.
 10. Εξ αποστάσεως επικοινωνία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τον διαμοιρασμό κοινών προβλημάτων και τρόπων αντιμετώπισης.
 11. Διάχυση των αποτελεσμάτων στο σύνολο της σχολικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Πρόγραμμα Erasmus για το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής με θέμα «Οπτικοακουστικά μέσα και καλλωπιστικά φυτά που απαιτούν λιγότερο νερό»Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα συντονίσουν, όσον αφορά την αντίληψη του κινήτρου για τους μαθητές, τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας, και την από κοινού επίλυση προβλημάτων.

Δανάη Παντελίδου: “Θα μας δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε ουσιαστικά μαθητές του σχολείου μας”

“Θα εργαστούμε πάνω στις δύο θεματικές με ομάδες μαθητών. Θα επισκεφθούμε το σχολείο υποδοχής που διαθέτει την εμπειρία αλλά και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων “ανοιχτής” τάξης στα οποία εντάσσονται μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε από κοντά το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους μαθητές του σχολείου μας που έχουν μειωμένα κίνητρα ή και μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να αποφύγουμε τη σχολική διαρροή. Επίσης, από τη συνεργασία και την επίσκεψή μας στο σχολείο αυτό θα κερδίσουμε σε τεχνογνωσία πάνω στην οπτικοακουστική επεξεργασία, αφού το σχολείο αυτό έχει χαρακτηριστεί “ψηφιακό” σχολείο”, αναφέρει η υπεύθυνη του προγράμματος και υποδιευθύντρια του 4ου Γυμνασίου, Δανάη Παντελίδου.

Πρόγραμμα Erasmus για το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής με θέμα «Οπτικοακουστικά μέσα και καλλωπιστικά φυτά που απαιτούν λιγότερο νερό»