Ειδικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr/ukraine/), για τη λεπτομερή ενημέρωση των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία, τέθηκε σε λειτουργία, στην ουκρανική, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

Ακόμη, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία, λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00-22:00, τηλεφωνικό κέντρο για την παροχή πληροφοριών στην ουκρανική, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, στον αριθμό +30 213 1629600.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ukraine@migration.gov.gr.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα παρέχει στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, άδεια διαμονής για έναν χρόνο και εργασία – δείτε εδώ.

 

Link, τηλέφωνο και e-mail, του Υπουργείου Μετανάστευσης, για τη επικοινωνία των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία Link, τηλέφωνο και e-mail, του Υπουργείου Μετανάστευσης, για τη επικοινωνία των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία Link, τηλέφωνο και e-mail, του Υπουργείου Μετανάστευσης, για τη επικοινωνία των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία