Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ενέταξε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων”, προϋπολογισμού 958.562,53€ το οποίο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης και απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση 96 ιστών φωτισμού και 284 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, στη χερσαία ζώνη του λιμένα Πόρτο Λάγους και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου και Ιμέρου.

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • “Στο Πόρτο Λάγος θα τοποθετηθούν 84 φωτιστικά σώματα στο μέτωπο του λιμανιού στο οποίο ελλιμενίζονται σκάφη παράκτιας αλιείας και μηχανότρατες.
  • Στο αλιευτικό καταφύγιο Αβδήρων θα τοποθετηθούν 62 φωτιστικά σώματα στο μέτωπο του λιμανιού στο οποίο ελλιμενίζονται παράκτια επαγγελματικά σκάφη της περιοχής και πολλά διερχόμενα.
  • Στο αλιευτικό καταφύγιο του Φαναρίου στο οποίο ελλιμενίζονται σκάφη παράκτιας αλιείας και μηχανότρατες θα τοποθετηθούν 104 φωτιστικά σώματα. 
  • Στο αλιευτικό καταφύγιο Ιμέρου στο οποίο ελλιμενίζονται επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη θα τοποθετηθούν 34 φωτιστικά σώματα”.

“Με το σύνολο των παραπάνω δράσεων επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης, ο τοπικός πληθυσμός διατηρείται και μπορεί να αυξηθεί, τη στιγμή που η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας των αλιέων βελτιώνονται, και το ευρύτερο περιβάλλον προστατεύεται και αναδεικνύεται. Η Ελλάδα αλλάζει, ανασυγκροτούμε την ύπαιθρο με όραμα και σχέδιο”, αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ, καθώς και οτι: “Η αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού με νέας τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων. Η προμήθεια του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος”.

Όλες οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023.

Πάντως, προκαλεί θυμηδία το γεγονός, οτι ενώ το αλιευτικό καταφύγιο του Ιμέρου πνέει τα λοίσθια, καθώς το πρόβλημα με την έμφραξή του εξ αιτίας των επιχωματώσεων παραμένει, με αποτέλεσμα εδώ και τρεις μήνες οι ψαράδες να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, το ΥΠΑΑΤ αναβαθμίζει τον φωτισμό του με γνώμονα τη “διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών”, τη “βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των αλιέων”, και την “προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου περιβάλλοντος”…