Εξετάζονται συνεχώς όλα τα σενάρια – ακόμα και τα πιο δυσμενή – για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Από την εξέταση των δεδομένων μέχρι στιγμής διαπιστώνεται ότι:

  • Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται δίχως διαταραχές.
  • Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αλλά και οι υπόλοιπες εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές τους προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερα φορτία LNG.
  • Η πληρότητα του τερματικού σταθμού στη Ρεβυθούσα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
  • Υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητας φυσικού αερίου μέσα από τον αγωγό TAP.
  • Οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, πέρα από την καθημερινή εξορυκτική δραστηριότητα, έχουν σημαντική διαθεσιμότητα αποθεμάτων λιγνίτη.
  • Τα αποθέματα νερού για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων είναι ικανοποιητικά.
  • Οι πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, έχουν δυνατότητα λειτουργίας και με diesel.