Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+, φιλοξένησε 46 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Εσθονία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, όπως επίσης και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των συμμετεχόντων χωρών.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά με τη ελληνική συμμετοχή 55 άτομα.

Στη Ροδόπη υλοποιήθηκε η δράση με τίτλο «Let’s STEM it» η οποία έχει ως θέμα την αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης του STEM στη διδασκαλία.

Έγιναν πλήθος δραστηριοτήτων στις οποίες έλαβαν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες, με σκοπό η γνώση που αποκτήθηκε να διαχυθεί και οι ίδιοι να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων έγινε ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων.

Ταυτόχρονα, η ομάδα της Ελλάδος, δηλαδή η ομάδα που εκπροσώπησε τη ΔΔΕ Ροδόπης παρουσίασε στους συμμετέχοντες δράσεις που εφαρμόζονται στα σχολεία της Ροδόπης.

Ήταν μια άκρως ανταποδοτική εμπειρία που κάλυψε όλους τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η ΔΔΕ Ροδόπης φιλοξένησε 46 εκπαιδευτικούς από Εσθονία, Λετονία, Ρουμανία και Τουρκία Η ΔΔΕ Ροδόπης φιλοξένησε 46 εκπαιδευτικούς από Εσθονία, Λετονία, Ρουμανία και Τουρκία