Ολοκληρώθηκαν, σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας καθώς και του νέου Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.

Η  σύνθεση του νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος Αντιπροσωπείας: Γεώργιος Κουκουράβας, Πολιτικός Μηχανικός.
  • Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας: Δημήτριος Φελάκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
  • Γενικός Γραμματέας Αντιπροσωπείας: Βασίλειος Γιαννίκης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης.

Η νέα σύνθεση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής: Δημήτριος Λουρίκας, Πολιτικός Μηχανικός.
  • Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής: Μιχαήλ Κούγκουλος, Πολιτικός Μηχανικός.
  • Γενικός Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής: Γεώργιος Λυπηρίδης, Πολιτικός Μηχανικός.