Από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 2 Μαρτίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία, από ακόμη πέντε αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test).
Τα τεστ προορίζονται να καλύψουν το χρονικό διάστημα από 1 έως και 15 Μαρτίου 2022.