Ξεκίνησε και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων-εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών και στον Δήμο Ιάσμου.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο οποίος είναι και ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση (μοριοδότηση) των αιτήσεων και την επιλογή των ωφελουμένων.

Για τον Δήμο Ιάσμου οι θέσεις που έχουν εγκριθεί είναι οι κάτωθι:

e8a206ef 274313227 10223029433111292 5218332310374966724 n