Το συντριπτικό ποσοστό του 99,2% ανταποκρίθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης που στοχεύει στη βελτίωση του παρεχομένου εκπαιδευτικού έργου.

Στο 0,8% των σχολείων όπου δεν υπήρξε συμμόρφωση (114 σχολεία στα περίπου 13.000 της επικράτειας), ακολούθησε επιβολή των σχετικών κυρώσεων κατ’ εφαρμογή του νόμου, δηλαδή αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής και της υπηρεσιακής, του Διευθυντή της σχολικής μονάδας που είναι υπεύθυνος για την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης. Κατόπιν εντολής της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, εστάλη έγγραφο με τις κυρώσεις που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που δεν υπέβαλαν έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

“Παρά τις Κασσάνδρες, τις αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες, και τις απόπειρες των συνδικαλιστών να παρακάμψουν τον νόμο, αυτός υλοποιείται για πρώτη φορά στο σύνολο σχεδόν των σχολείων της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου”, σημειώνουν κύκλοι του ΥΠΑΙΘ.