Σε ανακαινισμένο χώρο, με αναβαθμισμένο και ανανεωμένο προσωπικό, ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ιάσμου άρχισε να επαναλειτουργεί με πρωταρχικό γνώμονα την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.
“Περιμένουμε όλους τους μικρούς μας μαθητές”, είπε ο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν, διαβεβαιώνοντας πως “παρέχονται υπηρεσίες υψηλής εκμάθησης”.
Ο νέος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ιάσμου δέχεται παιδιά ηλικίας 2,5 – 5 ετών.
Το ανανεωμένο προσωπικό του απαρτίζεται από δύο παιδαγωγούς, έναν επιπλέον βοηθό, έναν οδηγό και μια μαγείρισσα.
Σχετικά με την υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο, ο Οντέρ Μουμίν τόνισε πως θα παρέχεται αφού ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου Υγιεινό περιβάλλον και υπηρεσίες εκμάθησης στον επαναλειτουργούντα Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ιάσμου