Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας- BioLearn», διοργανώνει η Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea.

Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν πέντε μέρες, από τις 28/2/2022 έως τις 4/3/2022, μέσω της πλατφόρμας zoom κατά τις ώρες 17:00-20:00 καθημερινά.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τη διδασκαλία των
κινδύνων στη βιοποικιλότητα που θέτει η ρύπανση στους υγροτόπους, αλλά και μια σειρά
άλλων περιβαλλοντικών θεματικών οι οποίες είναι:

1) Νερό–Πηγή Ζωής

2) Ο κύκλος του νερού

3) Υγρότοποι και η σημασία τους

4) Οικοσυστήματα και Βιότοποι Υγροτόπων

5) Βιοποικιλότητα

6) Έδαφος

7) Παρατήρηση της φύσης και Επιστήμη των Πολιτών

8) Ρύπανση του Περιβάλλοντος

9) Βιωσιμότητα

10) Κλίμα και κλιματική αλλαγή

11) Απειλές και διατήρηση υγροτόπων

12) Χρήσεις υγροτόπων.

Τα σεμινάρια θα βασιστούν στο περιεχόμενο των εγχειριδίων για μαθητές και εκπαιδευτικούς που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου για κάθε μια θεματική.

Αυτά περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες και πληροφορίες γύρω από κάθε θεματική, οι οποίες θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να τις αξιοποιήσουν κατά τη διδασκαλία τους.

Επίσης, τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μαζί με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

“Στόχος μας είναι να συζητήσουμε μαζί κάποιες από τις πιο επίκαιρες περιβαλλοντικές θεματικές και να αναζητήσουμε τους καλύτερους τρόπους για την ένταξή τους στη δική σας διδασκαλία!”, τονίζεται από την iSea.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα στο σύνολό του.

  • Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/xGfgSvCpkk7ZFCZVA
  • Σύνδεση: https://rb.gy/k2raip.
  • Η ατζέντα του σεμιναρίου: https://bit.ly/34AzgBH

Λίγα λόγια για τις δράσεις του έργου BIOLEARN
Στο πλαίσιο του έργου η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου, Δαδιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Θράκης σε συνεργασία με την iSea έχουν αναλάβει και υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:
• Διερεύνηση της επικρατούσας κατάστασης σχετικά με τα υδάτινα απορρίμματα στους υγροτόπους.
της περιοχής σχετικά με την κατανομή, τις ποσότητες και τους τύπους απορριμμάτων.
• Διοργάνωση διαγωνισμών ζωγραφικής.
• Υλοποίηση σεμιναρίων για τοπικές ΜΚΟ, καθηγητές σχολείων, προσωπικό φορέων Προστατευόμενων Περιοχών και άλλων ενδιαφερόμενων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές
διδασκαλίας για τον κίνδυνο που προκαλούν τα απορρίμματα στα ποτάμια και τις θάλασσες.
• Οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και καθαρισμού ακτών.
• Αποτύπωση του προβλήματος της ρύπανσης σε φωτογραφίες και έκθεση αυτών.
• Δημιουργία φυλλαδίων και αγορά κάδων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin.