Τον Οκτώβριο του 2020 μια κοινοπραξία επτά εταίρων από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βραζιλία, τη Σλοβενία και την Τουρκία, εντάχθηκε στο έργο με τίτλο «Καινοτομία για δεξιότητες στον αθλητισμό και τις διανοητικές αναπηρίες (INSIDEs)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το έργο INSIDes στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής σε αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες των νέων με διανοητική αναπηρία και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, με την ανάπτυξη κοινωνικο-επαγγελματικών ικανοτήτων, τεχνικών, και μαλακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των εκπαιδευτών, μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου που ενσωματώνει τη μη τυπική μάθηση, τη μάθηση από ομοτίμους, την εικονική μάθηση και την κινητικότητα στον τομέα του Αθλητισμού και των Φυσικών Δραστηριοτήτων.

Ο ΔΑΔΑΑ μαζί με την ΔΗΣΚΕΑΝ από την Αθήνα πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος.

Σε συνέχεια του προγράμματος, ο ΔΑΔΑΑ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι», θα στείλουν 16 εργαζομένους για εκπαίδευση στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας από τις 21 έως 27 Μαρτίου και στη Νάπολι της Ιταλίας από 28 Μαρτίου έως 3 Απριλίου του 2022, με την κάλυψη των εξόδων να πραγματοποιείται από τον ΔΑΔΑΑ και τη ΔΗΣΚΕΑΝ. Και αν θεωρείτο δεδομένο από την διακηρυγμένη στάση του ΔΑΔΑΑ να στηρίζει και να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους, επιπλέον πείστηκε και η ΔΗΣΚΕΑΝ να θέσει και τη δική της χρηματοδότηση για τα στελέχη του τοπικού συλλόγου.

Ο ΔΑΔΑΑ με όλη την τεχνογνωσία που παράγει μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στοχεύει να βελτιώσει ποιοτικά τις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά του, γιατί η ποιότητα μπορεί να κάνει την διαφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας τους.

308ecddf dadaa agioi theodoroi programma ekpaideysis