Με δύο αποφάσεις που έλαβε κατά την τελευταία συνεδρίασή της η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, δρομολογείται πλέον η διαδικασία που αφορά στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες θα στεγάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των υπό ίδρυση δύο νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε Κομοτηνή και Διδυμότειχο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 17/63/10.02.2022 και 22/63/10.02.2022 αποφάσεις της Συγκλήτου του ΔΠΘ που αφορούν: α) στο έργο για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στο Διδυμότειχο (τμήμα Ψυχολογίας) και β) στο έργο για τις κτιριακές υποδομές στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (τμήμα Εργοθεραπείας), αντίστοιχα, εγκρίθηκαν τα κτιριολογικά προγράμματα για τα οποία  αναμένεται πλέον και η έγκριση από το  Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων ώστε να ανοίξει ο δρόμος της χρηματοδότησης για την εκπόνηση των οριστικών μελετών.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Αγωγής, αφορά σε έκταση 18.000 τ.μ. περίπου που θα παραχωρηθεί στο πανεπιστήμιο από τον Δήμο Διδυμοτείχου, και περιλαμβάνει:

  • Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα εμβαδού 5.935 τ.μ. όπου θα στεγαστούν χώροι διδασκαλίας (3.080 τ.μ. με δυο αμφιθέατρα 600 και 250 ατόμων), χώροι διοίκησης (635 τ.μ. με γραμματεία, γραφεία διδακτικού και διοικητικού προσωπικού), βιβλιοθήκη (1.195 τ.μ.), χώροι ψυχαγωγίας (90 τ.μ.), βοηθητικοί χώροι (155 τ.μ.), κ.ά.
  • Φοιτητικό εστιατόριο δυναμικότητας 800 ατόμων, συνολικού εμβαδού 1.572 τ.μ., που θα περιλαμβάνει εστιατόριο, κουζίνα, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 950 τ.μ. για πεζοδρομήσεις, υπαίθριους χώρους αναψυχής, δρόμους, και χώρους στάθμευσης.
  • Φοιτητική εστία δυναμικότητας 165 ατόμων (161 μονόκλινα δωμάτια και 4 επιπλέον κλίνες με δυνατότητα χρήσης από ΑμεΑ), συνολικού εμβαδού 6.170 τ.μ.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, περιλαμβάνει χώρους διοίκησης 495 τ.μ. στους οποίους εγκαθίστανται γραφεία γραμματειακής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης, αρχείου, επικοινωνίας, κ.λπ., χώρους διδασκαλίας 2.410 τ.μ. με αίθουσες, εργαστήρια και αμφιθέατρο χωρητικότητας 500 ατόμων, αποθηκευτικούς/βοηθητικούς χώρους 285 τ.μ., και χώρους ψυχαγωγίας 100 τ.μ. με δυνατότητα λειτουργείας  κυλικείου.