Αναρτήθηκε ο τροποποιημένος Δασικός Χάρτης Ροδόπης

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του.
4ffefa2b-rodopi-dasikos-chartis

Ανακοίνωση

του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ–ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τα άρθρα 13 έως 20 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).
  2. Τα άρθρα 48 και 50 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).
  3. Το άρθρο 39 του ν. 4801/2021 (Α’ 83).
  4. Την με αριθ. πρωτ. 146776/2459/21.10.2016 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3532).
  5. Την με αριθ. πρωτ. 158576/1579/04.07.2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2373).
  6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2773).
  7. Την παράγραφο Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“.
  8. Την με αριθ. πρωτ. 1197/29-01-2021 απόφαση ανάρτησης Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του (ΑΔΑ: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 252107/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΑΛΟΡ1Υ-7ΞΗ) όμοιά της.
  9. Την με αριθ. πρωτ. 25185/27-01-2022 εισήγηση του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων με τα στοιχεία των πρόδηλων σφαλμάτων και την ανάλογη κατάταξή τους στις κατηγορίες της παρ. Α της (7) σχετικής.

Τροποποιούμε τον αναρτημένο δασικό χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας–Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών», συνολικού εμβαδού 2.474.167,17 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στα προσαρτημένα διαγράμματα χάρτη κλίμακας 1:20.000 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων στις 30-03-2022 (για τους κατοίκους του εξωτερικού στις 19-4-2022).

Η παρούσα συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp), αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ανάρτησή της και την απεικόνιση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood