Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο δίνουν οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Ροδόπης, υπό τον συντονισμό του οικείου τμήματος Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με τα συνεργεία του Δήμου Αρριανών.

Η ευρύτερη περιοχή του Κέχρου και της Εσοχής έχει σκεπαστεί από όγκους χιονιού.

Υπαλληλικό προσωπικό και μηχανήματα δίνουν αγώνα για τη διατήρηση της προσπελασιμότητας του οδικού δικτύου και της προσβασιμότητας των οικισμών.

Συγχρόνως αποκαθιστούν παρεμφερή προβλήματα, όπως πτώσεις δέντρων κ.λπ.

[VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης [VID & PICS] Μάχη με τον χιονιά στον ορεινό όγκο της Ροδόπης