Την έκδοση ψηφίσματος εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου Μαρώνειας-Σαπών, στη σημερινή συνεδρίασή του, για ένταξη των καυσόξυλων και της βιομάζας (πέλλετ) στο επίδομα θέρμανσης για όλους τους οικισμούς του Δήμου, προτείνει και ζητά η παράταξη “Ενότητα-Ελπίδα-Αλλαγή” του Μιχάλη Βασιλειάδη.

Η σχετική εισήγηση προς την πρόεδρο και τα μέλη του συλλογικού οργάνου, έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα για ένταξη των καυσόξυλων και βιομάζας(πέλλετ) στο επίδομα θέρμανσης σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του”.

Σε δήλωσή του ο κ. Βασιλειάδης τονίζει:

“Επειδή: α) βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και οι τιμές της ενέργειας σε ρεύμα και καύσιμη ύλη (πετρέλαιο, ξύλα, βιομάζα, κ.τ.λ.) έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και πλήττουν βάναυσα το εισόδημα των δημοτών μας, β) πολλοί οικισμοί του Δήμου μας εξαιρούνται του επιδόματος θέρμανσης (καυσόξυλα και βιομάζα), γ) η οικονομική κατάσταση των συνδημοτών μας επιδεινώνεται έτι περαιτέρω σε έναν Δήμο φτωχό (έρευνες ΕΛΣΤΑΤ), και δ) οι οικισμοί Αρσάκειο, Βέλκιο, Παλαιά Κρωβύλη, Νέα Κρωβύλη, Νέα Σάντα και Σάπες, δεν λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης (καυσόξυλα, βιομάζα), θεωρούμε την πρότασή μας ως θέμα κατεπείγον να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της 31-01-2022 και ομόφωνα να ψηφιστεί”. 

Η πρόταση του ψηφίσματος

“Την ώρα που η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση χτύπησε αλύπητα το εισόδημα των δημοτών μας και αύξησε τα έξοδα διαβίωσης τους, η επέλαση του χιονιά ανέδειξε τα σοβαρότατα προβλήματα που ανακύπτουν πέρα από την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και την αύξηση της τιμής στα καυσόξυλα και την βιομάζα (πέλλετ), αλλά την εξαίρεση από το επίδομα θέρμανσης πολλών οικισμών του Δήμου μας από την καύση των καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) για διάφορους αδιανόητους λόγους. Πρόκειται για μια αδικία εις βάρος των συνδημοτών μας που ροκανίζει ακόμη περισσότερο το εισόδημά τους την στιγμή μάλιστα που στην πλειοψηφία τους οι δημότες μας για να ζεσταθούν καίνε στα σπίτια τους καυσόξυλα και βιομάζα διότι τα χωριά είναι ορεινά και ο χειμώνας βαρύς. Και ενώ ακόμη στην Αθήνα θα λάβουν κάποιοι το επίδομα θέρμανσης (σε οποιαδήποτε μορφή του), στην παραμεθόρια και ορεινή περιοχή μας πολλοί συμπολίτες μας «τιμωρούνται» και δεν θα λάβουν το αντίστοιχο επίδομα διότι καίνε καυσόξυλα και βιομάζα (πέλλετ)! Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών ζητά να δίνεται επίδομα θέρμανσης με όλες τις μορφές του – και όχι αποκλειστικά πετρελαίου θέρμανσης – σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας και να αμβλυνθούν τα κριτήρια χορήγησής του. Να ληφθούν μέτρα προστασίας των ανέργων και των φτωχών λαϊκών οικογενειών, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα επιβίωσης. Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για την περιοχή μας. Το παραπάνω ψήφισμα να κοινοποιηθεί σε όλους τους βουλευτές του Νομού μας. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Μαρώνειας-Σαπών να προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βρεθεί λύση για αυτή την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών”.