Η επιχείρηση Fruit Market Gogotsis/Φρούτα Λαχανικά Γκογκότσης της Κομοτηνής, έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους, αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε με ISO 22OOO-2018.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS.

Οι εταιρείες που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί, επιβεβαιώνεται οτι συμμορφώνονται στις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων.

Επίσης, λειτουργούν με τέτοιον τρόπο που εξασφαλίζουν τον έλεγχο των κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και εν τέλει την παροχή προϊόντων τα οποία είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.

Το καλύτερο οπωροπωλείο της Κομοτηνής, τώρα διαθέτει και e-shop! – δείτε εδώ.

a505ece4 gogotsis isobe5fe08c 272885791 7505866779454199 1727186792057869272 n