Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται στους Δήμους όλης της χώρας συνολικό ποσό ύψους 113,5 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Το εν λόγω ποσό, που αποδίδεται ως πρώτη τακτική επιχορήγηση του έτους 2022, είναι αυξημένο κατά 6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο που διατέθηκε πέρυσι.

Παράλληλα, με ξεχωριστή απόφαση του κ. Πέτσα, κατανέμεται επίσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσό 51 εκατ. ευρώ στους Δήμους για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Έχοντας αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην εθνική μας οικονομία, στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία. Η φετινή πρώτη τακτική επιχορήγηση για το 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους συνολικού ύψους 113,5 εκατ. ευρώ, είναι αυξημένη κατά 6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό με το οποίο οι Δήμοι επιχορηγήθηκαν πέρυσι. Όπως έχουμε προαναγγείλει, το 2022 θα είναι έτος αναμόρφωσης των ΚΑΠ με σκοπό να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή αλλά και μία σημαντική προσπάθεια αύξησης των πόρων που θα οδηγήσει στη σταδιακή αναστροφή της πορείας συρρίκνωσης των τελευταίων ετών. Στεκόμαστε δίπλα στους Δήμους και συνεχίζουμε με σύνεση, μεθοδικότητα και σχέδιο να βοηθάμε στην πράξη την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπορεί να επιτελεί τον αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο».