Οι γονείς (πατέρας ή μητέρα) των γεννηθέντων το 2006 ανδρών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής (Τοπικές Κοινότητες Κομοτηνής, Θρυλορίου, Κάλχαντα, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Γρατινής και Κοσμίου), της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου (Τοπικές Κοινότητες Αιγείρου, Μέσης, Νέας Καλλίστης και Φαναρίου), καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου (Τοπικές Κοινότητες Νέου Σιδηροχωρίου και Αγίων Θεοδώρων), καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου Κομοτηνής το αργότερο μέχρι 31-03-2022 για τη συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης των στοιχείων τους προς τους Στρατολογικούς Πίνακες.

Εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποκλειστικά μέσω των δικών τους προσωπικών e-mails, προς διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων: d.oikonomidis@komotini.gr και g.florokapi@komotini.gr

Περισσότερες πληροφορίες: 25313-52495 (Δ. Οικονομίδης) και 25313-52477 (Γ. Φλωροκάπη).06c485bc yp dil gia str pin2006 2022 page0001