Άμεσα αποκαταστάθηκε η βλάβη που παρουσιάστηκε το απόγευμα στο δίκτυο φωτισμού επί των οδών Δ. Μπλέτσα και Σισμάνογλου στην Κομοτηνή, από τις καιρικές συνθήκες.

Συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου επιλήφθηκε του προβλήματος, το οποίο και επιλύθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο, με την επαναφορά του ρεύματος και του φωτισμού.