Κατόπιν των εκλογών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, και την κατανομή των αξιωμάτων, το όργανο έχει ως εξής:

  • ΓΙΑΚΟΥΠ ΜΕΜΕΤ: Πρόεδρος
  • ΜΠΕΡΜΠΑΤ ΜΠΙΛΑΛ: Αντιπρόεδρος
  • ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ: Γραμματέας
  • ΑΧΜΕΤ ΜΠΕΝΤΙΧΑ: Ταμίας
  • ΙΔΡΙΣ ΧΑΣΑΝ: Μέλος
  • ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΜΕΜΕΤ: Μέλος
  • ΧΑΤΖΗ ΧΑΚΚΗ: Μέλος