Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρουσιάζει σειρά εκπαιδευτικών βίντεο-παρουσιάσεων με γενικό τίτλο «Κάνετε το Κτηματολόγιο…κτήμα σας», που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στους πολίτες.

Ο σκοπός των εκπαιδευτικών βίντεο-παρουσιάσεων είναι να επεξηγήσουν με εύληπτο τρόπο τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών του Κτηματολογίου. 

Τα εκπαιδευτικά βίντεο έχουν πολλαπλή χρησιμότητα:

  • Υπάρχουν σε μορφή βίντεο ώστε σε συλλογικό επίπεδο να γίνεται η αντίστοιχη παρουσίαση από τον εισηγητή αλλά και σε ατομικό επίπεδο ο ενδιαφερόμενος να αποκτά σφαιρική εικόνα για την εκάστοτε ψηφιακή εφαρμογή.
  • Παράλληλα μπορεί κανείς να τα εκτυπώσει σε μορφή παρουσίασης (pdf) με σκοπό να τα συμβουλεύεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, όπως και το αντίστοιχο εγχειρίδιο.

Βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr/el/media-videos) αλλά και στους επίσημους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έτσι ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να τα αποθηκεύσουν και να τα ξαναδούν όσες φορές χρειαστεί.

d5d57875 screenshot 909Το πρώτο βίντεο, διάρκειας 18 λεπτών, αφορά στην Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγραπτέων πράξεων από του δικηγόρους. Περιλαμβάνει οδηγίες για:

  • τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και υποβολής πράξεων,
  • τη διαχείριση και τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου με τα στοιχεία του κάθε εγγράφου,
  • την αναζήτηση και την εισαγωγή στοιχείων για κάθε πρόσωπο αλλά και για κάθε ακίνητο (π.χ. δημιουργία οριζόντιων ιδιοκτησιών),
  • την εισαγωγή εγγραπτέων πράξεων (τίτλοι κτήσεως, πιστοποιητικά, κ.λπ.),
  • τον έλεγχο πληρότητας και την υποβολή του φακέλου, καθώς και τις μεταβολές του και τη διαδικασία πληρωμής τελών και τυπικών ελλείψεων.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί πολίτες και επαγγελματίες να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες του και να «κάνουν το Κτηματολόγιο…κτήμα τους» μέσω των εκπαιδευτικών βίντεο-παρουσιάσεων.