Παρατάθηκε από τον Δήμο Κομοτηνής η χρήση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τον Ν. 4876/21, αρ. 105 (ΦΕΚ251/Α/23.12.2021), μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

Ο Δήμος Κομοτηνής ενημερώνει τους επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων της παραπάνω απόφασης να εκδώσουν σχετική άδεια αφού προηγουμένως φροντίσουν για την έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2022.

Όσοι επαγγελματίες έχουν εκδώσει άδειες κοινόχρηστου χώρου τα προηγούμενα έτη και δεν επιθυμούν τη χρήση αυτών για το 2022, θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Κομοτηνής.