Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ο Υγιής Δήμος», του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”, αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο την πρόληψη έκτακτων περιστατικών και τον περιορισμό των συνεπειών αυτών στους ασθενείς και το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και στο σύστημα υγείας το ίδιο.

Ο Δήμος Ιάσμου, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, καλεί τους δημότες του, ηλικίας άνω των 40 ετών, να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 31/01/2022 για να λάβουν μέρος στη διενέργεια δωρεάν ιατρικών εξετάσεων.

Α. Πρώτο σκέλος του έργου: Διενέργεια των κάτωθι ιατρικών εξετάσεων με διαγνωστικό περιεχόμενο, σε 500 άτομα:

• Κλινική εξέταση 
• Γενική Αίματος 
• Σάκχαρο Αίματος 
• Χοληστερίνη 
• Τριγλυκερίδια 
• SGOT (τρανσαμινάση)
• SGPT (τρανσαμινάση)
• Ακτινογραφία Θώρακος

Β. Δεύτερο σκέλος του έργου: Διενέργεια των κάτωθι ιατρικών εξετάσεων σε 600 κατοίκους:

• Κλινική εξέταση 
• Γλυκοζυλιωμένη 
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
• TSH (70 άτομα)
• Εξέταση PSA (300 άνδρες)
• Μαστογραφία (300 γυναίκες)
Οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες:
– στο δημαρχείο Ιάσμου (Γραμματεία Δημάρχου),
– στο Κέντρο Κοινότητας Ιάσμου,
– στις Δομές “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Ιάσμου,
– καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Ιάσμου.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
  • 25343-50100 / Γραμματεία Δημάρχου
  • 25343-50127 / Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιάσμου
  • 25340-24828 / “Βοήθεια στο Σπίτι” Ιάσμου
  • 25340-31073 / “Βοήθεια στο Σπίτι” Αμαξάδων
  • 25310-95609 / “Βοήθεια στο Σπίτι” Σώστη

“Συνεχίζουμε να βαδίζουμε εμπρός, ως Δήμος-πρότυπο στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, δηλώνει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.