• Άρματα Leopard με παραλλαγή προσαρμοσμένη στο χιονισμένο τοπίο.
Επιχειρησιακή εκπαίδευση σε χιονοσκεπή εδάφη και υπό συνθήκες δριμέος ψύχους, εκμεταλλευόμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή διεξήγαγαν Μονάδες του Δ΄ Σώματος Στρατού Θράκης.
Η επιχειρησιακή εκπαίδευση περιελάμβανε μεταξύ άλλων, τακτικές ασκήσεις επιπέδου Μηχανοκίνητης Διμοιρίας, Ουλαμού Μέσων Αρμάτων και Ουλαμού Πυροβολικού.

[PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη [PICS & VID] Χειμερινή Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων του Δ΄ Σ.Σ. στη Θράκη