Στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” εντάχθηκε για χρηματοδότηση, το έργο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης” του Δήμου Ιάσμου, προϋπολογισμού 809.182,66€.

Η πράξη αφορά διαρθρώνεται στα εξής υποέργα:

  • Υποέργο 1: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Ιάσμου» και ειδικότερα:

. «Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρικού Μικρού Επιβατικού οχήματος 5 θέσεων».

. «Προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρικών VAN».

. «Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών φορτηγών με Ανατρεπόμενη Καρότσα και Αλατοδιανομέα».

. «Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών Πολυμηχανημάτων-Φορτωτών με παρελκόμενα».

. «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού ανοιχτού Απορριμματοφόρου με Σύστημα Ανατροπής Κάδων».

  • Υποέργο 2: «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ιάσμου».

Ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας: “Συνεχίζουμε δυναμικά. Πιστεύουμε στον τόπο μας. Προγραμματίζουμε και διεκδικούμε για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Προχωράμε με αποφασιστικά βήματα προς το μέλλον”.

Στο "Αντώνης Τρίτσης" εντάχθηκε για χρηματοδότηση, το έργο "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης" του Δήμου Ιάσμου