Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ορίζονται οι εξής Αντιπεριφερειάρχες:

  • Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξιος Πολίτης.
  • Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Κουρτίδης, με αναπληρωτή τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρήστο Γάκη.
  • Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, με αναπληρωτή τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Διαφάνειας, Κωνσταντίνο Ναλμπάντη.

Η άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή θα ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού τους στο ΦΕΚ.