Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας

Συλλογική, ολοκληρωμένη πρόταση, που συνδιαμόρφωσαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αντώνης Γραβάνης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Στεργίου, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης, ο Πρόεδρος Δημήτριος Δράκος και το μέλος Ευάγγελος Βαρζόπουλος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, και ο Πρόεδρος του Σωματείου Λογιστών Ροδόπης και μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕ, Απόστολος Ταρνανάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Φ.Ε.

Έπειτα από την πετυχημένη παρέμβαση του Προέδρου του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνη Γραβάνη τον περασμένο Νοέμβριο στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και προσωπικά στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, για την ανάγκη αναμόρφωσης του πλαισίου για τη φορολογική ενημερότητα, η ΑΑΔΕ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του.

Εν όψει της εξέλιξης το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, με απόφαση του Προέδρου του, συγκάλεσε επιτροπή για τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης η οποία όπως τονίζει ο Αντ. Γραβάνης, “θα προασπίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και θα προστατεύει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων”.

Στην επιτροπή, που συνεδρίασε άμεσα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αντώνης Γραβάνης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Στεργίου, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης, ο Πρόεδρος Δημήτριος Δράκος και το μέλος Ευάγγελος Βαρζόπουλος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, και ο Πρόεδρος του Σωματείου Λογιστών Ροδόπης και μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕ, Απόστολος Ταρνανάς.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψη την τελευταία εγκύκλιο για την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, η οποία αναρτήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021, προχώρησε σε προτάσεις για την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου.

Βασικά σημεία της πρότασης είναι:

  1. Η κατάργηση του διαχωρισμού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε φορείς που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.
  2. Η όποια παρακράτηση να αφορά μόνο την καθαρή αξία και όχι τον ΦΠΑ.

Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής ΕνημερότηταςΕπιπλέον, συνοπτικά προτείνονται αλλαγές στα παρακάτω άρθρα:

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας

  1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

α. Για είσπραξη χρημάτων το ποσό των 1.500 ευρώ να αντικατασταθεί με 3.000 ευρώ.

β. Να αφορά τραπεζικές συμβάσεις άνω των 3.000 ευρώ.

γ. Για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς να αφορά έργα άνω των 30.000 ευρώ συν ΦΠΑ.

 

Προϋποθέσεις χορήγησης

  1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας:

α. Το ποσό των 30 ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών να αντικατασταθεί με 1.500 ευρώ.

β. Να μην υπάρχει τελεσίδικη απόφαση δέσμευσης χορήγησης, και όχι μόνο εντολή δέσμευσης χορήγησης.

Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο

Το χρονικό περιθώριο των 3 μηνών να αντικατασταθεί με 6 μήνες.

Χρόνος ισχύος της Ενημερότητας

  1. Οι 2 μήνες να αντικατασταθούν με 6 μήνες όταν δεν υπάρχουν οφειλές.
  2. Ο 1 μήνας να αντικατασταθεί με 3 μήνες όταν υπάρχουν ενήμερες οφειλές.

Ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας

1.Το ποσό της παρακράτησης της εισπραττόμενης απαίτησης να αφορά μόνο στην καθαρή αξία και όχι στον ΦΠΑ.

  1. Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας, εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

α. i. το 10 % να αντικατασταθεί με 0%.

  1. το 30% να αντικατασταθεί με 10%.

iii. το 50% να αντικατασταθεί με 30%.

  1. το 70% να αντικατασταθεί με 50%.

Εξαιρούνται οι οφειλές για ρυθμίσεις χρεών κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, όπου το ποσοστό παρακράτησης όπου προτείνεται  στο 10%

Το αρμόδιο όργανο προτείνεται να μπορεί μόνο να μειώσει, και όχι να αυξήσει, έως και είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες τα ανωτέρω ποσοστά παρακράτησης, αξιολογώντας τη συνολική φορολογική εικόνα του οφειλέτη.

Ειδικότερα, λαμβάνονται ιδίως υπ’ όψη το ιστορικό προφίλ των ρυθμίσεών του, να θεωρείται συνεπής η επιχείρηση όταν τηρεί αδιάλειπτα τη ρύθμιση για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, και να δικαιούται απ’ ευθείας μείωση της τάξεως του είκοσι (20) τοις εκατό στο ποσοστό πρακράτησης.

β. πενήντα (50%) έως εβδομήντα (70%) τοις εκατό αντί για 70% ώς 100%, όταν αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου.

“Το ΕΒΕΡ, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ευελπιστεί σε άμεση μελέτη της πρότασης από την ΑΑΔΕ, και στην  ανταπόκρισή της, για την άμεση και αποτελεσματική αναμόρφωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου”, δήλωσε ο κ. Γραβάνης.

Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας Η πρόταση του ΕΒΕ Ροδόπης στην ΑΑΔΕ για αλλαγή του πλαισίου Φορολογικής Ενημερότητας

 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood