Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Κομοτηνής

“Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίων Θεοδώρων», σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και η ΔΕΥΑ Κομοτηνής θα προβεί στην ακύρωση του παλαιού δικτύου στις 11/02/2022.

Καλούνται όλοι οι δημότες που έχουν κατοικίες στον οικισμό Αγίων Θεοδώρων, να προβούν στη σύνδεση των κατοικιών τους με το νέο δίκτυο προκειμένου να συνεχιστεί η υδροδότησή τους.

Επιπλέον με τη σύνδεση στο νέο δίκτυο, οι δημότες υποχρεούνται να παραδίδουν (στη ΔΕΥΑΚ) το παλιό υδρόμετρό τους και να δηλώνουν τον αριθμό του καινούριου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ”.