Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, στις Σάπες, συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας–Σαπών για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την επόμενη διετία.

Οι διαδικασίες ανέδειξαν τους κάτωθι:

  • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μπεκήρ Ογλού Νουράη (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος)
  • Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ιμάμ Χασάν Ριτβάν (Μαζί για τον Τόπο μας – Γιάννης Σταυρίδης)
  • Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Τασίδης Απόστολος (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών – Απόστολος Ιωάννου)

Οικονομική Επιτροπή 

  • Τακτικά μέλη: Ηλίας Εμιρζάς, Σελήμ Γκιοκχάν (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος), Ιωάννης Σταυρίδης, (επικεφαλής παράταξης Μαζί για τον Τόπο μας), Απόστολος Ιωάννου (επικεφαλής παράταξης Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών).
  • Αναπληρωματικά μέλη: Ολυμπία Λούρμπα, Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος), Δημήτριος Πιλιλίτσης (Μαζί για τον Τόπο μας – Γιάννης Σταυρίδης), Τριφωνίδου Μαρία (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών – Απόστολος Ιωάννου).

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  • Τακτικά μέλη: Ολυμπία Λούρμπα, Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ  (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος), Γεώργιος Αντωνιάδης (Μαζί για τον Τόπο μας – Γιάννης Σταυρίδης), Βαρνιτσιώτης  Ευάγγελος (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών – Απόστολος Ιωάννου).
  • Αναπληρωματικά μέλη: Ηλίας Εμιρζάς, Σελήμ Γκιοκχάν  (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος), Οσμάν Σεντάτ (Μαζί για τον Τόπο μας – Γιάννης Σταυρίδης), Δημήτριος Κοτσάκης (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών – Απόστολος Ιωάννου).
Ποιοι εξελέγησαν για την επόμενη διετία στα Όργανα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντ. Χαριτόπουλος με τους επικεφαλής των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, Γ. Σταυρίδη, Απ. Ιωάννου και Μ. Βασιλειάδη, τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπάλ Μεμέτ Αλή, την γραμματέα του Δ.Σ. Βάσω Μαρασλή, και τη νομική σύμβουλο του Δήμου Ευαγγελία Κιρκινέζη.