Κυκλοφόρησε το 33ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής των Ελλήνων “Επί του…Περιστυλίου!”.

Στη θεματολογία του κυριαρχούν τα άρθρα των Πρέσβεων στην Ελλάδα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, Patrich Maisonnave και Matthew Lodge αντιστοίχως, για τη συμβολή των χωρών τους, τότε μεγάλων δυνάμεων, στην Επανάσταση του 1821 και στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους.

Η συμβολή Γαλλίας & Βρετανίας στην Επανάσταση του 1821 και στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους