Λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων, το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021, και της Πρωτοχρονιάς, το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022, η  λειτουργία της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς Κομοτηνής μεταφέρεται την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, αντιστοίχως.

Οι παραπάνω αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.1 του ν.4497/2017, και τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κομοτηνής.

Σημειωτέον, οτι εξακολουθούν να ισχύουν τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας», σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τ. Β’).

 

Κομοτηνή: Αλλάζει μέρα διεξαγωγής η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς Κομοτηνή: Αλλάζει μέρα διεξαγωγής η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς