Την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου συνεδρίασαν τα μέλη του Προεδρείου της Δ.Ε.Ε.Π. Ροδοπης ΝΔ, και με απόφαση του Προέδρου Τζαμπάζη Γιάννη ορίστηκαν όπως προβλέπει το καταστατικό υπεύθυνοι θεματικών τομέων δράσης, “λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές ευθύνες της περιοχής” όπως αναφέρεται.

Συγκεκριμένα:
  • Υπεύθυνη τομέα Παιδείας: Μαριγούλα Κοσμίδου, εκπαιδευτικός, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.
  • Υπεύθυνος Πρωτογενή τομέα: Δημήτριος Στεφάνου, επιχειρηματίας αγρότης.
  • Υπεύθυνος Τεχνολογικού τομέα: Θεοδόσιος Θεοδοσίου, αναλυτής στατιστικών δεδομένων.
  • Υπεύθυνος Αθλητικού τομέα: Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, γυμναστής-διατροφολόγος.
Τα παραπάνω μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ΝΔ Ροδόπης: Αυτοί είναι οι νέοι τοπικοί τομεάρχες Παιδείας, Πρωτογενούς τομέα, Αθλητισμού και Τεχνολογικών θεμάτων ΝΔ Ροδόπης: Αυτοί είναι οι νέοι τοπικοί τομεάρχες Παιδείας, Πρωτογενούς τομέα, Αθλητισμού και Τεχνολογικών θεμάτων