Μέχρι και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 θα μπορούν οι δικαιούχοι  του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ να αγοράσουν βιβλία από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα – 546 τον αριθμό σε όλη τη χώρα.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 180.000 επιταγές, αξίας 20 € η καθεμία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (συνολική δαπάνη δηλαδή 3,6 εκατομμύρια ευρώ), ενώ μέχρι σήμερα εξ αυτών έχουν ενεργοποιηθεί περισσότερες από 103.000 επιταγές.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με έκπτωση  τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα), με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/deltia-bivlion