Με στόχο την καλύτερη δυνατή θωράκιση των οικισμών του, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών συνεχίζει να υλοποιεί εργασίες αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και αποστραγγιστικών έργων.

Η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας λόγω της χειμερινής περιόδου, σε Σάπες, Βέλκιο, Νέα Σάντα, Αετοκορυφή, Λοφάριο, Άμφια, Αρίσβη, Παλαιά Κρωβύλη, Διώνη, Στρύμη, Έβρενο, Ιάσιο, Πετρωτά, Πάμφορο, Καλλιθέα, Ίσαλο, Βάκο, Αμάραντα, Πελαγία, Νέα Πέτρα, Εργάνη, Ξυλαγανή, Ίμερο, Προσκυνητές, Ασκητές κ.α., στοχεύει στην προστασία ανθρώπων, περιουσιών, υποδομών και περιβάλλοντος, στην πρόληψη  και στον περιορισμό πιθανών προβλημάτων, από τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών κινείται για τον ίδιο σκοπό και σε δύο άλλα επίπεδα:

  • στην προκήρυξη τριών δημοπρασιών για εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων μέσα από προγράμματα και δαπάνες του Δήμου,
  • στη συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έργα που θα εκτελέσει η ίδια στα όρια του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, σε σημεία αρμοδιότητάς της.

Οι προσπάθειες για την αντιπλημμυρική προστασία θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλους οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

2cbc506f antiplimmyrika6 1e17b255 antiplimmyrika5 9d7b9215 antiplimmyrika4 681bf0d9 antiplimmyrika3 ec9a50ba antiplimmyrika2 f5e84abc antiplimmyrika1 592e7de3 antiplimmyrika7