Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς η συνεχής κατάρτιση και πρόσληψη νέων γνώσεων είναι απαραίτητη σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει ως προτεραιότητά του την επένδυση και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες μέσα από σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα υπουργεία και φορείς.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (National Coalition), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε στελέχη του δημοσίου τομέα.

Μέχρι το 2025 περισσότεροι από 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν στις ψηφιακές δεξιότητες (skilling, upskilling, reskilling) μέσα από την πρωτοβουλία της Microsoft  «GR for Growth».

Από χθες Τετάρτη 8/12/2021 ξεκίνησε η πρώτη φάση των εκπαιδεύσεων σε στελέχη πληροφορικής του δημοσίου τομέα, σε υπηρεσίες cloud της Microsoft όπως: 1) Azure Fundamentals 2) Azure Administrator 3) Azure Solutions Architect Expert 4) Azure Solutions Architect Expert 5) Azure Security Technologies 6) Azure Data Fundamentals 7) Azure Data Scientist Associate 8) Azure Data Engineer Associate 9) Azure Database Administrator Associate 10) Azure AI Fundamentals 11) Azure AI Engineer Associate 12) Security, Compliance, and Identity Fundamentals 13) Security Operations Analyst Associate 14) Identity and Access Administrator Associate 15) Information Protection Administrator Associate 16) Power Platform Fundamentals.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαδραστικά, καθώς παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εισηγητές, περιλαμβάνουν και πρακτικά εργαστήρια (online labs).

Η συμμετοχή στα προγράμματα και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης είναι δωρεάν, και η εκπαίδευση πραγματοποιείται στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Η πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει 3.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.