Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”) καθηγητή Σέρκο Χαρουτουνιάν, και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ–ΕΛΓΟ) Δρ Γρηγόρη Κρέη, είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος στο γραφείο του στην Κομοτηνή.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, αξιοποίησης των ακινήτων του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ στην περιοχή, καθώς επίσης δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν για την ανάδειξη και πιστοποίηση προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα που παράγονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η πιστοποίηση προϊόντων της ΑΜ-Θ συζητήθηκε σε συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"