Την καλύτερη επίδοση ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο 3μήνου, και τη δεύτερη καλύτερη σε επίπεδο 9μήνου, σε ετήσια βάση, παρουσιάζει η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα:

  • Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε το 3ο τρίμηνο του 2021 κατά 13,4% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 9μηνο να υπερβαίνει το 9,3%.
  • Την ίδια περίοδο ο μέσος όρος της ευρωζώνης διαμορφώθηκε πολύ χαμηλότερα, στο 3,9% στο 3ο τρίμηνο, και στο 5,7% στο 9μηνο του 2021.
  • Το ΑΕΠ της Ελλάδας το 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 46,4 δισ. ευρώ, που αποτελεί την υψηλότερη εγχώρια επίδοση την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα εξάλλου με τις πρόσφατες φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας αναπτύσσεται βιώσιμα, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά, η ανεργία συρρικνώνεται, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών γίνεται με υπευθυνότητα.

Ανάπτυξη: Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνοΣυγκεκριμένα, η Ελλάδα:

  • Εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει διψήφια αύξηση των επενδύσεων το 2021 και το 2022, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη.
  • Προβλέπεται να εμφανίσει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών το 2021, το 2022 και το 2023, πανευρωπαϊκά.

“Συνεπώς, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα και τις νέες προκλήσεις, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και δυναμική. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές ώστε η χώρα να εξέλθει από τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις, οικονομικά ακόμη πιο ανθεκτική, εθνικά ακόμη πιο ισχυρή, και κοινωνικά ακόμη πιο δίκαιη”, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ανάπτυξη: Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνο

Ανάπτυξη: Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνο Ανάπτυξη: Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνο Ανάπτυξη: Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρωζώνη το γ΄ τρίμηνο