Ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας, και το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κομοτηνής, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικοι ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

  • Την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την “κατεβάσουν” από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.komotini.gr/
  • Αποστέλλουν την αίτησή τους συμπληρωμένη επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivkomot@otenet.gr
  • Στην αίτησή τους μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι δύο (2) επιλογές προγραμμάτων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα στοιχεία: 

  • Τηλ: 25310-22589
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου & Στουκόπουλου, Κομοτηνή 69100
  • E-mail: vivkomot@otenet.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 Χ  
2 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25 Χ  
3 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ  
4 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25 Χ  
5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 Χ  
6 Τοπική Ιστορία 25 Χ  
7 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα 25 Χ  
8 Αθλητισμός και διατροφή 25 Χ  
9 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός
τουρισμός
25 Χ  
10 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 Χ  
11 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15 Χ  
12 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25 Χ  
13 Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων
25 Χ  
14 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δρας    δραστηριότητες 10 Χ  
15 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ  
16 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ  
17 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ  
18 Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α1 50 Χ  
19 Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α2 50 Χ  
20 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ  
21 Βασικά Βουλγαρικά Α1 50 Χ  
22 Βασικά Βουλγαρικά Α2 50 Χ  

 

Δείτε/κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής:

679aa297 aitisi symmetochis tilekpaideysi page 0001 c86c4f3d aitisi symmetochis tilekpaideysi page 0002 84dae326 aitisi symmetochis tilekpaideysi page 0003