Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12), από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ευαίσθητο αυτό ζήτημα.

Αφενός, δημιουργήθηκε σποτ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου με κεντρικό μήνυμα «Δύναμή μας ο σεβασμός όλων», που αφορά στα άτομα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο και είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Ελληνικής αστυνομίας στο youtube στον υπερσύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=r3fAI3yy4RQ

Αφετέρου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), καταρτίστηκε οδηγός επικοινωνίας των αστυνομικών Αρχών με κωφούς και βαρήκοους πολίτες. Στον οδηγό περιλαμβάνονται τα βασικά σημεία επικοινωνίας μεταξύ των κωφών και βαρήκοων πολιτών με τις αστυνομικές Αρχές, καθώς και σύντομες συμβουλές επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται σημαντικά και ουσιαστικά το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ αστυνομικών και της κοινωνικής αυτής ομάδας, καθώς πλέον παρέχεται η δυνατότητα βέλτιστης συνεννόησης μέσα από έναν εύχρηστο και οπτικοποιημένο οδηγό. Ο οδηγός έχει ήδη διανεμηθεί στις αστυνομικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) στον υπερσύνδεσμο http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=106768&Itemid=2736&lang=