Επίσκεψη στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης Δημήτρη Λουρίκα, στα γραφεία του Επιμελητηρίου στην Κομοτηνή, πραγματοποίησαν τα μέλη της ΔΕΕΠ Ροδόπης ΝΔ στο πλαίσιο των συναντήσεων της Οργάνωσης με θεσμικούς φορείς της περιοχής.

“Το ΤΕΕ Θράκης το οποίο αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας στην περιοχή μας, θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής, συντονίζοντας, γνωμοδοτώντας, και παρεμβαίνοντας για να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο τα επιστημονικά, τεχνοοικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα της Θράκης”, τονίστηκε κατά τη συζήτηση στην οποία αναπτύχθηκαν και τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ροδόπη, προκειμένου όπως υπογραμμίστηκε “να αναδειχθούν οι προτεινόμενες λύσεις αλλά και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μας”.

“Η ΔΕΕΠ Ροδόπης ΝΔ είναι παρούσα και ανοιχτή σε διάλογο, συνεργασίες και ανταλλαγή απόψεων ώστε να φέρουμε όλοι μαζί το καλύτερο αποτέλεσμα”, δήλωσε ο πρόεδρος της Οργάνωσης, Γιάννης Τζαμπάζης.

Το ΤΕΕ Θράκης επισκέφθηκε η ΔΕΕΠ Ροδόπης ΝΔ Το ΤΕΕ Θράκης επισκέφθηκε η ΔΕΕΠ Ροδόπης ΝΔ