Εορτασμός μνήμης Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Προστάτη του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής:

Ὁ Ἑορτασμός θά πραγματοποιηθῆ μερίμνη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου συμφώνως πρός τό ἑξῆς πρόγραμμα:

  • Τήν Παρασκευήν 3ην Δεκεμβρίου 2021 και ὥραν 16:30 θά τελεσθῆ εἰς τό πανηγυρίζον φερώνυμον Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ν.Τσανακλῆ 12) Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος.
  • Τήν αὐτήν ἡμέραν καί περί ὥραν 20:30 θά γίνη ἔναρξις Ιεράς Αγρυπνίας ἐν τῶ Ἱερῶ Παρεκκλησίω τοῦ Ἁγίου ἥτις θά περατωθῆ περί ὥραν 03:30 τῆς ἑπομένης κυριωνύμου ἡμέρας, Σαββάτου 4ης Δεκεμβρίου.
  • Τήν Παρασκευήν 10ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 18:30 θά πραγματοποιηθῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εκδήλωση αφιερωμένη στους Θράκες μελουργούς της εκκλησιαστικής μουσικής υπό τήν αἰγίδα τοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος. Θα ὁμιλήση ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, Αθανάσιος Σαλαμάνης, καί Χορός Ιεροψαλτών θά ἀποδώση μέλη τῶν τιμωμένων.

Ἡ ἐκδήλωσις ἀποτελεῖ συμμετοχήν τοῦ Συλλόγου εἰς τόν Ἑορτασμόν τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Θράκης.

Θυμηθείτε εδώ την αντίστοιχη εκδήλωση του 2018.